Naše závazky k udržitelnosti

Ekologie a udržitelná výroba jsou pro nás zásadními tématy. I když pracujeme s papírem, snažíme se minimalizovat dopad na životní prostředí a být maximálně zodpovědní.V maloformátovém tisku používáme výhradně zdravotně nezávadné barvy, které jsou vhodné i pro styk s potravinami.

Ve velkoformátovém tisku klademe důraz na barvy bez zápachu, které jsou bezpečné pro použití v interiérech i exteriérech.Maximálně využíváme materiály, se kterými pracujeme – například kartonové krabice rádi poskytneme klientům k dalšímu využití. I přesto se při výrobě nevyhneme vzniku odpadu. Tento odpad však pečlivě třídíme a recyklujeme, abychom co nejvíce snížili naši ekologickou stopu.

Energetická efektivita

Naše hala je vybavena LED osvětlením s nízkou spotřebou elektrické energie, což nám pomáhá snižovat energetickou náročnost naší výroby.

Jedním z kritérií výběru strojů do výroby je i jejich energetická náročnost, abychom zajistili co nejefektivnější využití energie.

Snižování emisí

Používáme barvy a inkousty s nízkým obsahem těkavých organických sloučenin (VOC), což přispívá k čistšímu ovzduší a zdravějšímu pracovnímu prostředí.

Odpovědný nákup
a dodavatelské řetězce

Spolupracujeme s dodavateli, kteří dodržují etické a udržitelné praktiky, čímž zajišťujeme, že celý náš dodavatelský řetězec je šetrný k životnímu prostředí.

Vzdělávání a osvěta

Pravidelně školíme naše zaměstnance o udržitelnosti a environmentálních praktikách.Informujeme naše zákazníky o ekologických výhodách

Díky těmto závazkům a opatřením usilujeme o odpovědný přístup k udržitelné výrobě a poskytujeme našim zákazníkům nejen kvalitní produkty, ale také jistotu, že spolupracují s firmou, která bere svou odpovědnost k životnímu prostředí vážně.
Tiskneme na papíry certifikované FSC a PEFC.

Naše mise

Žádná zakázka není tak malá ani tak nestandardní, abychom jí nevěnovali plnou péči. Nebojte se na nás obrátit a najdeme to správné řešení i pro vás.

Kontaktujte nás →

Na precizním tisku si
dáváme záležet.